برچسب » عوارض خروج مسافر

جزئیات عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور
10 ماه قبل

جزئیات عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات نرخ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.