برچسب » مراکز آموزش فنی و حرفه ای

افزایش تعاملات آموزشی و فرهنگی بین آموزش و پرورش ایلام و واسط عراق
8 ماه قبل

افزایش تعاملات آموزشی و فرهنگی بین آموزش و پرورش ایلام و واسط عراق

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام بیان داشت : افزایش سفرهای علمی و آموزشی، توسعه مراکز آموزشی مشترک، افزایش تعاملات آموزشی و فرهنگی، توسعه مراکز فنی و حرفه ای در واسط عراق بین آموزش و پرورش ایلام و عراق صورت می گیرد. به گزارش گفتمان: علی درویشی در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان […]