برچسب » نواصولگرایان

عباس عبدی: اعتراضات اخیر کاملا قابل پیش‌بینی بود / علت اصلی حوادث اخیر بی‌درایتی در سیاست رسمی است
4 ماه قبل

عباس عبدی: اعتراضات اخیر کاملا قابل پیش‌بینی بود / علت اصلی حوادث اخیر بی‌درایتی در سیاست رسمی است

عباس عبدی نوشت: وظیفه یک حکومت این نیست که بگوید این اعتراضات مورد بهره‌برداری دشمن قرار می‌گیرد، چون این طبیعی است، آنان براساس قدرت و منافع خودشان با حکومت معامله می‌کنند. وظیفه حکومت این است که با درایت و آینده‌نگری و روشن‌بینی سیاسی اجاره ندهد که چنین حوادثی در کشور شکل گیرد. حوادثی که کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و علت اصلی آن نیز بی‌درایتی در سیاست رسمی است.

بله برون یا پارادوکس برجام مسأله این است؟
7 ماه قبل

بله برون یا پارادوکس برجام مسأله این است؟

جهان مدام در حال دگرگونی و تغییر است و بقای آدمی آشکارا وابسته به این مسأله است که بتواند این تغییرات را رصد کرده و تشخیص دهد.یکی از مسائلی که به شدت روی جهان در حال تغییر تأثیر بسزایی گذاشته و آن را دچار دگردیسی و پوست اندازی نموده است حوزه جذاب و پرشور سیاست است.در این میان نقش یادگیری در همه صحنه های زندگی ما و جهان در حال تغییر و منجمله سپهر سیاست نمایان است.یادگیری نه تنها در آموختن مهارتی خاص یا مطالب درسی بلکه در رشد هیجانی،تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد.همانطور که زبان وسیله اساسی تبادل اندیشه هاست؛زبان سیاست امروز در جهان وسیله تبادل فرهنگ ها و تعامل کشورها در نظام بین الملل قلمداد می شود.