سوپر انقلابی هایی که موی دماغ انقلاب شده اند!
18 دی 1401 - 10:32
بازدید 415
10
امروز انقلاب بزرگ قرن دیگر بی نیاز از دشمن بیرونی شده است، تمام دشمن دست به سینه ،طرح هایشان را در اندرونی کت خود گذاشته و چشم بر مواضع و رفتار خودی های خود سر ،زدن شاخه و برگ های انقلاب را به نظاره نشسته اند
نویسنده : علی اصغر اسدی
پ
پ

گفتمان، علی اصغر اسدی :: انقلاب واژه ای به گستره ایران دارد ،چتری به پهنای این نقشه گربه ای شکل که بر سر همه گسترانیده شده و همه به یک اندازه در ایجاد آن سهیم اند.

انقلابی که با آرمان های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه اش با مجاهدت مردان و زنان این سرزمین ، همچون جوانه ای از خاک وطن سر بیرون آورد و با خون عزیزترین جوانان این سرزمین بزرگ و بزرگتر شد تا همه به یک اندازه از ثمره اش که همان آرمان آزادی خواهی ، استقلال طلبی و دیکتاتورستیزیش بود بهره گیری کنند!

با وجود تمام دسیسه ها و ستیزهایی که دشمنانش با تمام ابزار نرم و سخت به میدان مبارزه با آرمان خواهی برآمده از این انقلاب گسیل داده شدند ،اما چریش و ستبری اراده پدیدآورندگان این انقلاب بر تمامی ابزار هیا ستیز ،حداقل تا این چهل و چند ساله عمرش آن را از هر گزندی مصون داشته است!

دشمنی های خارجی بر بستر جنگ سخت ،توطئه های ترور و تحریم هم نتوانست در مسیر رویش این درخت خلل ایجاد نماید ،اما و اما به مصداق ضرب المثل کردی ” ماوش و دار ” این رفتارها و کردارهای مدعیان انقلابی‌گری است که این سالها دهها برابر توطئه های جنگ سخت ،نرم و تحریم و ترور به هیبت این انقلاب آسیب وارد کرده است ،اگر ادعا دارید که این حرف مصداق بزرگنمایی است ،پس جرات کنید فوتبال لیگ را با تماشاگر برگزار کنید ! همین و بس !

این روزها از جای جای این سرزمین نارضایتی از عملکرد برخی مدیران ،کارکرد نادرست برخی دستگاهها ،اجرای ناقص برخی قوانین ،سلیقه ای شدن تعریف از انقلاب و انقلابی‌گری، تعریف جدید از شرع ،حافظه کوتاه ریش سفیدان انقلاب و فراموش شدن پدید آورندگان و حافظان انقلاب و تبدیل آنان به نامحرم و محرم شدن برخی نا اهلان ،فربه شدن برخی بر روی سفره انقلاب و کوچکتر شدن سفره ولی نعمتان انقلاب و مهمتر از همه خودسری ها و خط کش هایی که به نام خودی و غیر خودی بدترین تازیانه را برپیگر انقلاب وارد آورده ورندانه با تعبیر رویش و ریزش از زیر بار مسولیت شانه خالی می کنند،زحمت تمامی دشمنان را را راحت کرده است .

آری ! امروز انقلاب بزرگ قرن دیگر بی نیاز از دشمن بیرونی شده است، تمام دشمن دست به سینه ،طرح هایشان را در اندرونی کت خود گذاشته و چشم بر مواضع و رفتار خودی های خود سر ،زدن شاخه و برگ های انقلاب را به نظاره نشسته اند.

سوپر انقلابی هایی که بنام ولایتمداری ،فرسنگ ها ولایت را پشت سر خود جا گذاشته اند، بی توجه به منویاتش ،سر بند لبیک یا ولی زده ،ولی در عمل همان کاری را سر انقلاب می آورند که دشمن آرزویش را داشت !

دیر زمانی وقتی حاج قاسم عزیز دل ما ،سیگنال قطب بندی ها را زودتر از همه شنید ،بانگ برآورد که با خط کش این چپ است ،این راست این بی حجاب است و این باحجاب است و ….همین سوپر انقلابی ها وی را در سبد غیر انقلابی ها قرار داده و حال در پناه تمثالش عکس یادگاری رشد می گیرند !

همان هایی که با ایجاد دو قطبی کذایی خودی و غیر خودی خون در دل قاسم ها کردند، حتی امروز از مواضع هوشمندانه ولی فقیه زمان هم آشفته و موضع اخیر ایشان در خصوص حجاب را در مسیر اهداف خود نمی‌دانند، به یقین اگر جرات داشتند رهبری را هم انقلابی نمی دانستند !

هم آنهایی که وصیت پیر سفر کرده انقلاب در خصوص نااهلان را در تفسیر رای عجیبی ،حذف مخالفین سیاسی خود معنا کردند، غافل از اینکه مراد امام هم آنهایی هستند که خطر نفوذ تفکر مسمومشان در ارکان انقلاب را شنیده بود تا اینچنین دلواپس انقلاب بنویسند نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیافتد!

آری ! امروز بی نیاز از هر دشمنی ،عمله های دوست نمای دشمن بدترین ضربه ها را به انقلاب زده و هربار هم آدرس دشمن را به دوستان می دهند !

آنانیکه ناترازی در رفتارشان هویداست ،اما بدنبال تراز انقلابند! آنانیکه اسلامی تر از اسلام ،بدترین جدایی را بین اسلام و مردم انداخته اند ،تا روح را از اسلامی ترین انقلاب جهان بگیرند ! یک روز به نام حجاب و با ابزار گشت ارشاد و دگر روز با نام صیانت از انقلاب با ابزار فیلترینگ !

دوستداران واقعی انقلاب باید به میدان دفاع از انقلاب واقعی گام نهاده و با حذف نخاله های انقلابی نمای انقلاب ندیده ،انقلاب را از گزند انقلاب دیگر مصون دارند!

انقلابی نماهایی که بنام دیانت ،جمهوریت نظام مردمی را به گروگان گرفته تا با ترسیم چهره ای کریه از نظام مردمسالار دینی ،مردم را در مقابلش قرار داده و بدترین خسران را متوجه این انقلاب و این نظام نمایند !

بی ریشه هایی که به هر نام و عنوانی در تاروپود نظام ریشه دوانده و بسان انگل ریشه انقلاب را نشانه گرفته اند، باید مراقب این آسیب های نهان انقلاب بود و با صلابت تمام آنها را از دایره انقلاب دور کرد.

دوستان انقلابی که امروز در ایلام آبرویشان در فضای مجازی در معرض تهدید قرار دارد،همکارانی که امروز بیگناه با مسلخ بی آبرویی مجازی کشانیده می شوند ،دوستان و همشهریانی که به جرم عقیده در فضای مجازی هتک اعتبار و آبرو می شوند ،اینکه هم استانی از ترس نمایش تصویر خود با خانواده اش در فضای مجازی، جرات حمایت از تفکر خود را پیدا نمی کند!

تنها نتیجه و محصول خودسری افراد انقلابی‌ نماست، تنها نتیجه کارکرد آن نهاد انقلابی است که با ندانم کاری و خامی خود و رها کردن خودسرها و هوچی ها به جان جامعه، آن هم با اسم پاسداری از انقلاب، در عمل ریشه انقلاب را با تیشه می زند!

آری ! قانون کائنات است ،هرچه کنی به خود کنی ! اگر خودسری مجازی باب شود و آبروی مخالفین در معرض تهدید قرار گیرد ،براحتی ابرویت برده می شود! اگر برای مخالفینت خط و نشان بکشی ،براحتی برای همفکرانت خط و نشان می کشند ،بریزی می ریزند،بشکنی می شکنند و….اینها همه و همه نتیجه خودسری هایی است که در پناه حمایت های پنهان و نهان دستگاههای خاص جامعه را به دو مخرب ترین دو قطبی تبدیل کرده است.

وقتی تویی از منافع ملی کشورت هیچ درکی نداری و صرفا از منفعت جیب خود و خانواده‌ات را می بینی ،نتیجه اش می شود رفتارها و مواضعی که اکثریت مردم را از انقلاب بگیرد و دردناک تر اینکه آنان را در مقابل انقلابت قرار دهند ! چرا ؟ چون تو به غلط انقلابی‌گری را برای خود و دیگران تعریف کرده ای و آن را معیاری برای تفکیک قرار داده ای و حال نتیجه این تفکیک به وضوح قابل رویت است.

امروز کشور در معرض تهدید رفتارهای مخربی قرار دارد که به هر شکل ممکن انقلاب را به نام گروه اندکی سند زده اند و این اندک هم با استمرار مواضع و کارکردهای خطرناکشان همچنان درحال ریختن بنزین بر آتش تفرقه و جدایی ها هستند!

این سوپر انقلابی هایی که هر آن با مواضع خود برای انقلاب و نظام هزینه می تراشند و عکس حاج قاسم را بر پشت سر خود زده و تصویر رهبری انقلاب را پروفایل اکانت های مجازی خود کرده و بی محابا بر خلاف نظرات این دو بزرگوار می تازند و تخریب می کنند و شکاف مردم و نظام را گل و گشادتر از دیروز می کنند به این نکته پایانی توجه کنند ؛

آن موضعی که حاج قاسم شهید از انقلاب داشت را معیار نگاه خود در مواجهه با دیدگاه‌های سیاسی وارزش های نظام مثل حجاب و …قرار دهید ،بیانات رهبرمعظم انقلاب در خصوص حجاب را ملاک عینی رفتار و مواضع خود قرار دهید ،آب از آب تکان نمی خورد و شما به بهترین پاسبان انقلاب مبدل خواهید شد ،دیگر هم نیاز به نصب عکس این دو بزگوار ندارید، مگر اینکه آن را تابلوی چشمک زن اهداف خود قرار دهید !! گفتم که یادتان باشد که این روزها رفتار و مواضع نسنجیده اتان چه فاصله‌ ای بین مردم و انقلاب ایجاد کرده است و چگونه عمر انقلاب را هر روز کوتاه و کوتاه‌تر می کنید ،من گفتی ها را گفتم ،خیر و صلاح ملک و مملکت خویش را خسروان دانند!

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.