برچسب » آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد

نماینده مجلس: خدمات مناسب به مسافران نوروزی ارائه شود
1 سال قبل

نماینده مجلس: خدمات مناسب به مسافران نوروزی ارائه شود

نماینده شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی پس از این بازدید میدانی ستاد اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد بر ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی تاکید کرد.